L’AQU Catalunya publica noves versions de les guies en el Marc VSMA

dimecres, 10 desembre, 2014

 

L’ AQU Catalunya publica al seu web les noves versions de la Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster i de la Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster.

Des de l’Agència de Polítiques i Qualitat de la UB ja s’està treballant per adaptar aquestes guies a les directrius pròpies de la Universitat.

Més informació

Universitat de Barcelona
Agència de Polítiques i de Qualitat

Edifici Històric
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Graus i màsters: 93 403 11 11

email: agenciaqualitat@ub.edu

Planol de situació

Dos Campus d'Excel·lència Internacional