Llistats dels informes de seguiment 11-12 avaluats per AQU Catalunya

dijous, 5 desembre, 2013

 

AQU Catalunya ja ha emès els informes d'avaluació del seguiment del curs 11-12. Les titulacions avaluades han estat les següents:

 

Facultat de Belles Arts

Graduat o graduada en  Disseny/UB/2013

Facultat de Filologia

Graduat o graduada en  Filologia Catalana/UB/2013

Facultat de Filosofia

Graduat o graduada en  Filosofia/UB/2013

Facultat de Biologia

Graduat o graduada en  Ciències Ambientals/UB/2013

Facultat de Biologia

Graduat o graduada en  Ciències Biomèdiques/UB/2013

Facultat de Biologia

Graduat o graduada en  Bioquímica/UB/2013

Facultat de Biologia

Graduat o graduada en  Biotecnologia/UB/2013

Facultat de Farmàcia

Graduat o graduada en  Ciència i Tecnologia dels Aliments/UB/2013

Facultat de Medicina

Màster universitari en Competències mèdiques avançades/UB/2013

Facultat de Medicina

Graduat o Graduada en Medicina/UB/2013

Escola Superior de Relacions Públiques

Graduat o Graduada en Publicitat i Relacions Públiques/UB/2013

Escola Universitària d'Hosteleria i Turisme-CETT

Graduat o Graduada en Turisme/UB/2013

Facultat de Dret

Màster universitari en Dret/UB/2013

Facultat de Formació del Professorat

Màster Universitari en Professorat d'Ed.Secund.Obligat.i Batxill., FP i Ensenyam.d'Idiomes/UB/2013

Facultat de Geografia i Història

Graduat o graduada en  Antropologia Social i Cultural/UB/2013

Facultat d'Economia i Empresa

Graduat o graduada en  Economia/UB/2013

Facultat de Física

Màster universitari en Nanociència i Nanotecnologia/UB/2013

Facultat de Medicina

Graduat o graduada en  Enginyeria Biomèdica/UB/2013

Més informació

Universitat de Barcelona
Agència de Polítiques i de Qualitat

Edifici Històric
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Graus i màsters: 93 403 11 11

email: agenciaqualitat@ub.edu

Planol de situació

Dos Campus d'Excel·lència Internacional