Nova versió de les directrius UB per l’elaboració de l’informe de seguiment de centre

dimarts, 10 octubre, 2017

Podeu trobar a l’espai seguiment i post-acreditació de la web de l’Agència de Polítiques i Qualitat la versió 1 de les directrius per elaborar l’informe de seguiment de centre.

Aquestes directrius están basades en la “Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster” publicades per AQU Catalunya. En aquesta guía, s’especifica que com a mínim, els centres universitaris han de realitzar un informe de seguiment de les seves titulacions cada dos anys. La seva presentació a AQU no és obligatòria, excepte per aquells centres que ofereixen titulacions que en el procés d'acreditació tenen estàndards o subestàndards condicionats. En aquests casos, el centre haurà de presentar l'informe de seguiment dos anys després de la visita externa.

Més informació

Universitat de Barcelona
Agència de Polítiques i de Qualitat

Edifici Històric
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Graus i màsters: 93 403 11 11

email: agenciaqualitat@ub.edu

Planol de situació

Dos Campus d'Excel·lència Internacional