Es publica al BOE la resolució sobre l’ordenació de les titulacions universitàries de Grau

dimarts, 23 maig, 2017

Aquesta resolució és fruit de l'acord entre el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i CRUE-Universitats Espanyoles en el Consell d'Universitats.

El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat la resolució per la qual s'ordenen les titulacions universitàries de Grau, després de l'acord assolit entre el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i CRUE-Universitats Espanyoles.

Aquest acord consisteix en que aquells títols universitaris oficials de Grau amb els plans d'estudis amb una càrrega lectiva de 240 crèdits ECTS, en l'actualitat seguiran tenint una durada de 4 anys.

El mateix passarà amb aquells títols universitaris oficials de grau que tenen plans d'estudis que han estat objecte de regulació per la seva corresponent normativa sectorial; és a dir, les Enginyeries o els de Ciències de la Salut.

Per a la resta de titulacions, seran les universitats les que, en ús de la seva autonomia universitària, determinaran quina serà la càrrega lectiva en crèdits ECTS i si poden tenir 180 crèdits ECTS.

L'acord recull que el Consell d'Universitats -a través de la Comissió de Verificació i Acreditació de Plans d'Estudis- actualitzarà, revisarà i modificarà els annexos d'aquest text.

Podeu obtenir la resolució en aquest enllaç

Més informació

Universitat de Barcelona
Agència de Polítiques i de Qualitat

Edifici Històric
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Graus i màsters: 93 403 11 11

email: agenciaqualitat@ub.edu

Planol de situació

Dos Campus d'Excel·lència Internacional