Publicades al BOE les instruccions de la Secretaria General d’Universitats sobre el procediment per a l’acreditació institucional de centres

dimarts, 24 abril, 2018

S’ha publicat la resolució de la Secretaria General d’Universitats, per la qual es dicten les instruccions sobre el procediment per a l’acreditació institucional de centres d’universitats públiques i privades.

La resolució té com a finalitat precisar i aclarir aspectes sobre el procediment d’acreditació institucional que regula el Reial Decret 420/2015, de 29 de maig, de creació, reconeixement, autorització i acreditació d’universitats i centres universitaris.

El Reial Decret, regula que per a l’obtenció de l’acreditació institucional, els centres han de complir dos requisits:

  • Haver obtingut l’acreditació d’almenys la meitat dels títols oficials de grau i de màster que s’hi imparteixen.
  • Tenir la certificació de la implantació del sistema de garantia interna de la qualitat en el centre.

En aquest curs 2017-2018, a la Universitat de Barcelona, la totalitat dels seus centres propis han acreditat més de la meitat dels seus títols de grau i màster universitari.

Més informació

Universitat de Barcelona
Agència de Polítiques i de Qualitat

Edifici Històric
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Graus i màsters: 93 403 11 11

email: agenciaqualitat@ub.edu

Planol de situació

Dos Campus d'Excel·lència Internacional