Publicat el Reial Decret 534/2013

dilluns, 7 octubre, 2013

Publicat el Reial Decret 534/2013, de 12 de juliol, on es modifiquen els RD 1393/2007 d’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; 99/2011 on es regulen els ensenyaments oficials de Doctorat; i el 1892/2008 on es regula les condicions d’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles. 

-->> Reial Decret 534/2013

Més informació

Universitat de Barcelona
Agència de Polítiques i de Qualitat

Edifici Històric
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Graus i màsters: 93 403 11 11

email: agenciaqualitat@ub.edu

Planol de situació

Dos Campus d'Excel·lència Internacional