Traducció al català dels Nous estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (ESG)

divendres, 24 juliol, 2015

Després de l'aprovació de la nova versió dels Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (ESG) a la conferència de ministres d'Educació celebrada els dies 14 i 15 de maig de 2015 a Erevan (Armènia), AQU Catalunya ha dut a terme la seva traducció al català, consultable a través del següent enllaç.

Més informació

Universitat de Barcelona
Agència de Polítiques i de Qualitat

Edifici Històric
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Graus i màsters: 93 403 11 11

email: agenciaqualitat@ub.edu

Planol de situació

Dos Campus d'Excel·lència Internacional