La UB presideix el grup de treball d’AQU per elaborar una proposta de Marc de qualificacions català dels estudis d'educació superior

dimarts, 23 maig, 2017

AQU Catalunya ha constituït un grup de treball per elaborar una proposta de Marc de qualificacions català dels estudis d'educació superior (cicles formatius de grau superior, graus i màsters universitaris i artístics i doctorat).

El grup de treball està format per diversos especialistes tant nacionals com internacionals. La Universitat de Barcelona està representada per la Dra.Gemma Rauret (que la presideix) i per el Dr. Sebastián Rodríguez.

El nou marc català haurà d'estar alineat amb el European Qualifications Framework (EQF) i amb el Marco Español de Cualificaciones (MECES) i serà un instrument per a la promoció de l'aprenentatge al llarg de la vida, així com una eina per facilitar la mobilitat i el reconeixement de la formació acadèmica tant en l'àmbit nacional com internacional.

Podeu obtenir més informació en aquest enllaç

Més informació

Universitat de Barcelona
Agència de Polítiques i de Qualitat

Edifici Històric
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Graus i màsters: 93 403 11 11

email: agenciaqualitat@ub.edu

Planol de situació

Dos Campus d'Excel·lència Internacional