Introducció

El Servei d’Organització i Qualitat desenvolupa la seva activitat d’acord amb les funcions assignades pel Reglament de creació de l’Agència de Polítiques i Qualitat, en el sentit d’orientar-ne les actuacions cap a l’objectiu compartit institucionalment de facilitar la millora de la qualitat i l’eficiència en l’organització i en els processos de gestió.

Són funcions d’aquest servei:

  • Donar suport a l'estructura organitzativa de la Universitat i a l'elaboració de plans d'actuació.
  • Dissenyar i mantenir el model de gestió de processos de la UB.
  • Donar suport a la gestió del canvi i a la innovació en l'organització a partir del model de processos.
  • Facilitar l'aplicació del model EFQM en unitats i serveis.
  • Col·laborar en certificacions d'unitats i serveis
  • Col·laborar en l'elaboració i el seguiment de les "cartes de serveis" de les diferents unitats i serveis.

Més informació

Universitat de Barcelona
Agència de Polítiques i de Qualitat

Edifici Històric
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Graus i màsters: 93 403 11 11

email: agenciaqualitat@ub.edu

Planol de situació

Dos Campus d'Excel·lència Internacional