MATEMÀTIQUES

Dades i Indicadors Graus

2014-2015
Ensenyament Codi INICI OFE MAT GRAD
Enginyeria Informàtica G1077 2009 70 307 45
Matemàtiques G1042 2009 80 322 44
2013-2014
Ensenyament Codi INICI OFE MAT GRAD
Enginyeria Informàtica G1077 2009 70 370 27
Matemàtiques G1042 2009 120 542 20
2012-2013
Ensenyament Codi INICI OFE MAT GRAD
Enginyeria Informàtica G1077 2009 90 348 41
Matemàtiques G1042 2009 140 463 24
2014-2015
Ensenyament DEM DEM1 NOU TALL QUINTIL TNOU1 TCOMP DEM/OFE DEM1/OFE PAU CFGS
Enginyeria Informàtica 837 97 73 6,63 9,09 70,1 80,8 12,0 1,39 71,2 27,4
Matemàtiques 528 100 86 7,36 10,45 77,0 76,7 6,6 1,25 97,7 1,2
2013-2014
Ensenyament DEM DEM1 NOU TALL QUINTIL TNOU1 TCOMP DEM/OFE DEM1/OFE PAU CFGS
Enginyeria Informàtica 783 88 78 6,17 7,99 83,9 11,2 1,26 52,6
Matemàtiques 759 158 6,80 10,23 74,5 6,3 93,1
2012-2013
Ensenyament DEM DEM1 NOU TALL QUINTIL TNOU1 TCOMP DEM/OFE DEM1/OFE PAU CFGS
Enginyeria Informàtica 1104 159 103 6,14 8,26 54,8 82,9 12,3 1,77 40,7 28,1
Matemàtiques 786 168 151 6,63 10,93 74,0 71,7 5,6 1,20 82,1 3,3
2014-2015
Ensenyament T-GRAD T-EFIC T-REND T-ABAN-I T-ABAN
Enginyeria Informàtica 25,0 91,7 78,9 22,7 36,5
Matemàtiques 12,5 90,5 69,6 22,0 46,3
2013-2014
Ensenyament T-GRAD T-EFIC T-REND T-ABAN-I T-ABAN
Enginyeria Informàtica 40,2 pendent 73,1 35,0 40,2
Matemàtiques 12,7 93,1 64,0 38,0 53,2
2012-2013
Ensenyament T-GRAD T-EFIC T-REND T-ABAN-I T-ABAN
Enginyeria Informàtica 28,2 98,3 76,6 25,4 44,5
Matemàtiques 7,1 97,8 68,3 26,3 59,5
2014-2015
Ensenyament PDOCENT MENYS10 TFG/APR TFG/ALT ECTS/EST ACV/EST DCV/EST VCV/EST REPET REPET/AS ECTS
Enginyeria Informàtica 100,0 4,6 45,0 37,6 13,6 17449
Matemàtiques 100,0 12,7 41,7 41,9 18,7 24114
2013-2014
Ensenyament PDOCENT MENYS10 TFG/APR TFG/ALT ECTS/EST ACV/EST DCV/EST VCV/EST REPET REPET/AS ECTS
Enginyeria Informàtica 100,0 44,6 36,8 9,8 16500
Matemàtiques 100,0 42,1 38,8 10,9 22842
2012-2013
Ensenyament PDOCENT MENYS10 TFG/APR TFG/ALT ECTS/EST ACV/EST DCV/EST VCV/EST REPET REPET/AS ECTS
Enginyeria Informàtica 100,0 0,03 0,939 0,870 46,7 97,1 nd nd 36,7 14,0 16251
Matemàtiques 100,0 0,09 1,000 0,600 43,0 88,2 nd nd 41,0 19,4 19909
2014-2015
Ensenyament RESP/A1 RESP/P1 RESP/A2 RESP/P2 SAT/ASS SAT/PRO TENQ/GRA ENQ/GRA SAT/TIT REP/TIT REP/UNI
Enginyeria Informàtica 25,9 25,4 17,4 15,6
Matemàtiques 33,0 33,4 25,0 23,1
2013-2014
Ensenyament RESP/A1 RESP/P1 RESP/A2 RESP/P2 SAT/ASS SAT/PRO TENQ/GRA ENQ/GRA SAT/TIT REP/TIT REP/UNI
Enginyeria Informàtica 27,2 25,8 24,9 24,7 37,5 54,5 33,3 9 4,1 100,0 66,7
Matemàtiques 32,4 31,8 16,2 16,5 50,9 55,4 35,0 7 3,3 71,4 28,6
2012-2013
Ensenyament RESP/A1 RESP/P1 RESP/A2 RESP/P2 SAT/ASS SAT/PRO TENQ/GRA ENQ/GRA SAT/TIT REP/TIT REP/UNI
Enginyeria Informàtica 33,8 32,7 26,9 25,6 35,7 50,6 29,2 12 3,8 91,6 75,0
Matemàtiques 27,8 27,4 27,1 26,3 55,2 63,0 50,0 12 4,2 83,3 66,6
2014-2015
Ensenyament PROF PROF-G DOC-DOCT
Enginyeria Informàtica 69 80 49,3
Matemàtiques 73 74 75,4
2013-2014
Ensenyament PROF PROF-G DOC-DOCT
Enginyeria Informàtica 69 83 64
Matemàtiques 73 73 81
2012-2013
Ensenyament PROF PROF-G DOC-DOCT
Enginyeria Informàtica 69 86 63
Matemàtiques 73 77 87
2014-2015
Ensenyament DEF-PAT AVA-PAT
Enginyeria Informàtica
Matemàtiques
2013-2014
Ensenyament DEF-PAT AVA-PAT
Enginyeria Informàtica
Matemàtiques
2012-2013
Ensenyament DEF-PAT AVA-PAT
Enginyeria Informàtica
Matemàtiques
2014-2015
Ensenyament CONV-PRC VAL-PRNC VAL-TUTNC VAL-PRC VAL-TUTC
Enginyeria Informàtica
Matemàtiques
2013-2014
Ensenyament CONV-PRC VAL-PRNC VAL-TUTNC VAL-PRC VAL-TUTC
Enginyeria Informàtica
Matemàtiques
2012-2013
Ensenyament CONV-PRC VAL-PRNC VAL-TUTNC VAL-PRC VAL-TUTC
Enginyeria Informàtica 21 nd nd nd nd
Matemàtiques 4 nd nd nd nd
2014-2015
Ensenyament CONV-MOB MOBINTE MOBINTS MOBNACE MOBNACS
Enginyeria Informàtica 1,03
Matemàtiques 0,67
2013-2014
Ensenyament CONV-MOB MOBINTE MOBINTS MOBNACE MOBNACS
Enginyeria Informàtica
Matemàtiques
2012-2013
Ensenyament CONV-MOB MOBINTE MOBINTS MOBNACE MOBNACS
Enginyeria Informàtica 29 4 3 0,0 0,0
Matemàtiques 40 15 7 0,0 0,6
2014-2015
Ensenyament SAT-EQC SAT-RDD SAT-INST SAT-MAN SAT-RED OCUPACIO SAT-SER
Enginyeria Informàtica
Matemàtiques
2013-2014
Ensenyament SAT-EQC SAT-RDD SAT-INST SAT-MAN SAT-RED OCUPACIO SAT-SER
Enginyeria Informàtica 7,2 6,6
Matemàtiques 7,9 7,3
2012-2013
Ensenyament SAT-EQC SAT-RDD SAT-INST SAT-MAN SAT-RED OCUPACIO SAT-SER
Enginyeria Informàtica nd 6,5 7,5 nd nd nd nd
Matemàtiques nd 7,2 7,9 nd nd nd nd
2014-2015
Ensenyament TEMPS-Q MILLO-Q
Enginyeria Informàtica
Matemàtiques
2013-2014
Ensenyament TEMPS-Q MILLO-Q
Enginyeria Informàtica
Matemàtiques
2012-2013
Ensenyament TEMPS-Q MILLO-Q
Enginyeria Informàtica 4 nd
Matemàtiques 4 nd

Dades i Indicadors Màsters

2014-2015
Ensenyament CODIG INICI COORD INTERU UNIVP NECTS OFE MAT GRAD
Matemàtica avançada M0K03 2012 UB NO 60 - 60 25 12 8
2013-2014
Ensenyament CODIG INICI COORD INTERU UNIVP NECTS OFE MAT GRAD
Matemàtica avançada M0K03 2012 UB NO 60 25 22 11
2014-2015
Ensenyament TEMPS/Q MILLO/Q RESP/A1 RESP/P1 RESP/A2 RESP/P2 T/GRAD T/EFIC T/REND T/ABAN DURADA
Matemàtica avançada 88,9 85,6 5,6 1,8
2013-2014
Ensenyament TEMPS/Q MILLO/Q RESP/A1 RESP/P1 RESP/A2 RESP/P2 T/GRAD T/EFIC T/REND T/ABAN DURADA
Matemàtica avançada 29,29 26,92 14,75 101%
2014-2015
Ensenyament PDOCENT MENYS5 TFM/APR TFM/ALT ECTS/EST ACV/EST DCV/EST VCV/EST REPET REPET/AS
Matemàtica avançada 100,0 3,1 30,3 58,3 50,9
2013-2014
Ensenyament PDOCENT MENYS5 TFM/APR TFM/ALT ECTS/EST ACV/EST DCV/EST VCV/EST REPET REPET/AS
Matemàtica avançada
2014-2015
Ensenyament SAT/EQC SAT/RDD SAT/INST SAT/MAN SAT/RED OCUPACIÓ SAT/SER
Matemàtica avançada
2013-2014
Ensenyament SAT/EQC SAT/RDD SAT/INST SAT/MAN SAT/RED OCUPACIÓ SAT/SER
Matemàtica avançada

Històric

Ensenyaments Dades curs 11-12 i anteriors
Grau d'Enginyeria Informàtica g1077.pdf
Grau de Matemàtiques g1042.pdf
Màster de Fonaments de la Ciència de Dades
Màster de Matemàtica Avançada

Més informació

Universitat de Barcelona
Agència de Polítiques i de Qualitat

Edifici Històric
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Graus i màsters: 93 403 11 11

email: agenciaqualitat@ub.edu

Planol de situació

Dos Campus d'Excel·lència Internacional