Sóc biòloga de formació amb Màster d’Agrobiologia ambiental i Màster en Formació de Professorat de Secundària i Batxillerat. Des del 2020, formo part del grup d’Ecologia dels Sistemes Agrícoles (Agroecology) de la Universitat de Barcelona com a doctorand.

Interessos / Línies de recerca

Personalment, és important que la recerca pugui tenir un impacte en la societat i que giri en torn la sostenibilitat i conservació ambiental, com és el cas de l’estudi de l’agroecologia i la biodiversitat dels sistemes agrícoles. La tesis es centra en l’aportació de serveis agro-ecosistèmics, com pot ser el control de plagues, supressió d’herbes adventícies i productivitat, derivat de l’associació de diverses varietats de blat amb o sense coberta de melgó.

Més enllà de la recerca, m’agrada la divulgació científica i ecologista. Participo activament en grups ecologistes d’àmbit municipal com Conciencias Barcelona o Molins en Transició.

Dades de contacte

atousfan8@alumnes.ub.edu

https://www.researchgate.net/profile/Alba_Tous