Ensenyament · Estudis

Facultat de Biologia
Universitat de Barcelona

 Grau de Biologia
 Grau de Ciències ambientals 

Facultat de Farmàcia
Universitat de Barcelona

 Grau de Farmàcia
 Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments 

Màster oficial: Agrobiologia Ambiental
Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona

 • Relacions sòl planta i producció sostenible de planta

Màster oficial: Biodiversitat
Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona

 • Agroecologia
 • Avaluació de la Biodiversitat
 • Biodiversitat en la funció i els serveis dels ecosistemes
 • Gestió de la vida silvestre
 • Gestió i Anàlisi de Dades de Biodiversitat
 • Introducció a R per a anàlisis de la Biodiversitat
 • Pràcticum de Biodiversitat a Macroescala

Màster oficial: Ecologia, gestió i restauració del medi natural
Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona

 • Anàlisi de la Vegetació i Ecologia del Paisatge

Màster oficial: Gestió de sòls i aigües
Universitat de Lleida, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universidad de Zaragoza i Universidad Pública de Navarra

 • Gestió de residus i valorització a través del sòl

Màster propi: Agricultura Ecològica
Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona

 • Edafologia
 • Agroecologia: bases científiques i estratègies per a una agricultura sostenible
 • Protecció de conreus en agricultura ecològica. Biologia i ecologia de les espècies arvenses: bases per a la gestió en agricultura ecològica

Programes de doctorat