Organitzem una jornada tècnica sobre les associacions de varietats de blat i els policultius en sistemes herbacis extensius ecològics el proper 5 de maig.

L’activitat es durà a terme de manera presencial en l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, on el nostre grup de recerca ha establert diversos camps experimentals en cultiu ecològic. En la jornada es visitaran aquests camps de blat on hi ha plantades diverses associacions de varietats tradicionals, com són el forment, la xeixa, el blat Montcada o el blat Florence Aurora. A més, parlarem de manera general sobre els policultius ens aquests sistemes agrícoles, i explicarem breument els resultats que hem obtingut en la campanya passada d’experimentació amb barreges de blats.

Donada la situació epidemiològica actual, preguem als assistents el compliment estricte de les mesures de seguretat recomanades. Esperem la vostra participació.

Relacionada amb aquesta experimentació, vam publicar una fitxa tècnica que podeu consultar aquí:

http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/05_publicacions_material_referencia/arxius/FitxaRecercaPAE20_associacio_blats.pdf

A continuació podeu trobar tota la informació sobre la jornada: