2019

   
 1. El compostatge de residus urbans i periurbans com a estratègia de fertilització i millora dels sòls agrícoles locals
  Researches: / Participants:

  Sense especificar.

 2. Adaptación de los suelos agrícolas periurbanos al Cambio Climático a partir de la promoción del secuestro de carbono y de la diversidad microbiana en base al compostaje local.
  Researches: / Participants:

  Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad para la realización de proyectos de adaptación al cambio climático

2018

   
 1. Evolució al Torrent de Can Ràfols dels Caus després de la instal·lació de la depuradora
  Researches: , / Participants:

  Sense especificar.

 2. L’associació de varietats de blats per optimitzar la provisió de serveis agro-ecosistèmics i la resiliència en sistemes herbacis extensius ecològics mediterranis
  Researches: / Participants: , ,

  Sense especificar.

2017

   
 1. Transició a l’agricultura ecològica i implementació de tecnologies innovadores per a la conservació de la qualitat dels sòls
  Researches: / Participants: , ,

  Sense especificar.

 2. Estudi de l’eficàcia de la gestió de les cobertes vegetals mitjançant el ‘roller crimper’ i la llaurada reduïda en línies i el seu efecte sobre el control de la flora arvense i la producció vegetal en sistemes hortícoles ecològics
  Researches: / Participants: , ,

  Sense especificar.

 3. Ecologia dels Sistemes Agrícoles
  Researches: / Participants: , , ,

  Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR).

 4. Divulgació de la relació positiva entre l’augment de matèria orgànica en sòl, la biodiversitat microbiana, la fertilitat i la resistència a malalties a partir de compost ric en carboni en sòls hortícoles
  Researches: / Participants:

  Agricultura (AGL-AGR).

 5. El compost de residus agrícoles i urbans per la producció ecològica en sòls i substrats: Efectes sobre la fertilitat i la sanitat vegetal (Sclerotinia spp. )
  Researches: / Participants:

  Agricultura (AGL-AGR).

2016

   
 1. Anàlisi per la millora de la qualitat ambiental al Torrent de Can Ràfols dels Caus. Anàlisi prèvia
  Researches: , / Participants:

  Sense especificar.

 2. Anàlisi de la millora de la qualitat ambiental a la depuradora de Cantallops al Torrent de Can Ràfols dels Caus. Anàlisi prèvia.
  Researches: , / Participants:

  Sense especificar.

 3. La reconversió a l’agricultura ecològica a l’Espai Rural d’Interès Natural de Gallecs: anàlisi de la sostenibilitat a partir del seguiment durant deu anys de parcel·les pilot
  Researches: / Participants: , ,

  Sense especificar.

 4. Carbon stock in soils of Spain: response to climate change and land use change
  Researches: / Participants:

  Redes temáticas de Investigación Cooperativa.

 5. El uso de compost para el control de la verticilosis
  Researches: , / Participants:

  Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias.

2015

   
 1. El compost de residus agrícoles i urbans per a la millora de la qualitat del sòl i la sanitat dels cultius en horticultura/agricultura ecològica.
  Researches: / Participants:

  Sense especificar.

 2. Ajuts per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca (2015) en el marc del programa Horizon 2020 i altres programes europeus
  Researches: / Participants:

  Sense especificar.

 3. Disseny de sistemes herbacis extensius ecològics sostenibles a la regió mediterrània mitjançant la incorporació de la llaurada reduïda i els adobs verds
  Researches: / Participants:

  Sense especificar.

 4. Improving soil conservation and resource use in organic cropping systems for vegetable production through introduction and management of Agro-ecological Service Crops (ASC)
  Researches: / Participants:

  COOPERATION. ERA-NET. 7è Programa Marc. ERA-NET Coordination of Research Activities (ERA-NET Coordinació d'Activitats de Recerca)..

 5. SOILVEG: Improving soil conservation and resource use in organic cropping systems for vegetable production through introduction and management of Agro-ecological Service Crops (ASC)
  Researches: / Participants: , , ,

  COOPERATION. ERA-NET. 7è Programa Marc. ERA-NET Coordination of Research Activities (ERA-NET Coordinació d'Activitats de Recerca)..

 6. FERTILCROP: Fertility building management measures in organic cropping systems
  Researches: , / Participants: , , ,

  COOPERATION. ERA-NET. 7è Programa Marc. ERA-NET Coordination of Research Activities (ERA-NET Coordinació d'Activitats de Recerca)..

2014

   
 1. Uso de los composts de alperujo para el control de la Verticilosis del olivo
  Researches: / Participants:

  Sense especificar.

 2. Red Temática sobre Investigación en Agricultura, Ganadería y Selvicultura Ecológicas
  Researches: / Participants: ,

  Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias.

 3. Ecologia dels Sistemes Agrícoles
  Researches: / Participants: , , ,

  Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR).

2013

   
 1. Aportació al coneixement florístic de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona: sector EIN Savassona. 2a fase.
  Researches: / Participants:

  Sense especificar.

 2. Contribució a les bases per la gestió de la matèria orgànica en conreus mediterranis: aspectes relacionats amb la qualitat del sòl i amb la sanitat vegetal.
  Researches: / Participants:

  Sense especificar.

 3. Intensificación agrícola, biodiversidad y funcionamiento de la polinización en la región Mediterránea. Desarrollo de métodos de cultivo respetuosos con el medio ambiente
  Researches: / Participants: , ,

  Biodiversidad (CGL-BOS).

2012

   
 1. Completar l’aportació al coneixement florístic de l’Espai Natural de les Guilleries Savassona: sector de Sant Sadurní d’Osormort. 1era fase
  Researches: / Participants:

  Sense especificar.

 2. Atorgament d’un ajut de la convocatòria del Programa d’Incentivació de la Intensificació de l’activitat investigadora 2012.
  Researches: / Participants:

  Sense especificar.

 3. La llaurada reduïda i els adobs verds en sistemes herbacis ecològics extensius: l’experiment a llarg termini de Gallecs.
  Researches: / Participants: , ,

  Sense especificar.

 4. Red temática sobre investigación en agricultura, ganadería y servicultura ecológicas(AGRIECOL)
  Researches: / Participants: ,

  Agricultura (AGL-AGR).

2011

   
 1. Establiment d’un experiment a llarg termini sobre llaurada reduïda i els adobs verds per a sistemes ecològics sostenibles a la regió mediterrània
  Researches: / Participants: , ,

  Sense especificar.

 2. Reduced tillage and green manure for sustainable cropping systrems (TILMAN-ORG)
  Researches: / Participants: , ,

  COOPERATION. ERA-NET. 7è Programa Marc. ERA-NET Coordination of Research Activities (ERA-NET Coordinació d'Activitats de Recerca)..

2010

   
 1. Aportació al coneixement florístic de l’Espai Natural de les Guilleries Savassona
  Researches: / Participants:

  Sense especificar.

 2. Aportació al coneixement florístic de l’Espai Natural de les Guilleries Savassona: sector de Sant Sadurní d’Osormort
  Researches: / Participants:

  Sense especificar.

 3. Conveni de col·laboració per a desenvolupar activitats de recerca, transferència tecnològica i d’assessorament, en producció agrària ecològica.
  Researches: / Participants: , ,

  Sense especificar.

 4. Conveni de col·laboració per al cofinançament d’un aparell en el marc de les activitats del Grup de Recerca Emergent 2009-SGR1058
  Researches: / Participants:

  Sense especificar.