Presentació

El projecte DCVB2.0+ (FFI2013-41077-P) es proposa d’explotar el potencial del Diccionari català-valencià- balear (DCVB), d’Antoni M. Alcover i de Francesc de B. Moll, una obra de referència de les lexicografies catalana i romànica, aplicant-hi els recursos informàtics actuals.


Manera de citar el projecte:
PEREA, Maria-Pilar (coord.), 2016, Informatització, fonts dialectals, referents lexicogràfics, cartografia i so del Diccionari català-valencià-balear (DCVB2.0+), Barcelona: Universitat de Barcelona.

Desenvolupament: Medical Research&Communication