Resultats

 • Publicacions
  • M. P. Perea & I. Marí: “La Santa Causa de la Pàtria: La relació epistolar entre Isidor Macabich i Antoni M. Alcover”, Estudis de Llengua i Literatura, LXVII, Miscel·lània Jordi Bruguera, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2014, 86-145.
  • R. Felipó & M. P. Perea: Notes biogràfiques de Marià Grandia i Soler i la seva Monografía lingüística de Vallcebre, Barcelona: Llibres de l’Índex, 2014.
  • M. P. Perea: “Dialect lexicography: Catalan nineteenth-dictionaries”, Planing non-existent dictionaries, Universidade de Lisboa, 2015, 54-68.
  • M. P. Perea: “Lengua y cultura en el epistolario de Pedro de Mugica a Antoni M. Alcover”, Lenguas, lenguaje y lingüística. Contribuciones desde la Lingüística General, Universidad de Navarra, 2015, 345-355.
  • M. P. Perea: Morfologia i norma: algunes qüestions, Treballs de Sociolingüística Catalana, 25, 2015, 39-64.
  • M. P. Perea: “Language Contact in a Corpus of Personal Correspondence Spanning the 19th and 20th Centuries”, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 198, 2015, 367-2015.
  • H. Goebl; M. P. Perea; X. Casassas; P. Smecka: “L’analyse dialectométrique des données de ‘La flexió verbal en els dialectes catalans’ d’Antoni Maria Alcover et Francesc de Borja Moll (1929-1932), Revue de Linguistique Romane, 79, 2015, 361-429.
  • M. P. Perea: “Mapping Dialectal Variation on the Internet”, Rojena v narecje. Akademikinji prof. dr. Zinki Zorko ob 80-letnici, Univerza v Mariboru (Slovenia), 2016, 100-117.
  • M. P. Perea: “El tortosí en els quaderns de camp d’Antoni M. Alcover i altres fonts addicionals”, Beceroles lletres de llengua i literatura, VI, 2016, 13-36.
  • M. P. Perea: “Els topònims i els antropònims als quaderns de camp d’Antoni M. Alcover”, Onomàstica i identitat. Un repte universal i multiescalar. II Congrés de la Societat d’Onomàstica. XXVII Jornada d’Antroponímia i Toponímia de la UIB, 2016, 31-44. http://slg.uib.cat/digitalAssets/375/375495_ii_jornades_onomastica_web_final.pdf
 • Presentacions
  • G. Colón: “Explorant el DCVB”, 23è Col∙loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona: Noves aproximacions a la lexicografia dialectal, Universitat de Barcelona, 23 de noviembre de 2015.
  • M. P. Perea: “Eines informàtiques i diccionaris dialectals”, 23è Col∙loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona: Noves aproximacions a la lexicografia dialectal, Universitat de Barcelona, 23 de noviembre de 2015.
 • Seminaris