EL PARLAR SALAT DE LA COSTA BRAVA

Català   Espanyol   Anglès

EL PARLAR SALAT
AL DICCIONARI CATALÀ-VALENCIÀ-BALEAR
I
A L’ARXIU AUDIOVISUAL DEL PARLAR SALAT DE LA COSTA BRAVA

El parlar salat es caracteritza per la presència d’una sola isoglossa morfològica: l'ús de l'article derivat del demostratiu llatí IPSE > es, sa.

Aquest portal reuneix les dades que, sobre aquest parlar, inclou el Diccionari català-valencià-balear, juntament amb diversos materials que Antoni M. Alcover va obtenir mitjançant enquestes, i el projecte Arxiu audiovisual del parlar salat de la Costa Brava, que aplega les entrevistes semidirigides més significatives que es van fer a diversos informadors de set localitats de la Costa Mediterrània que històricament usaven aquesta varietat: Blanes, Lloret de Mar, Tossa de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Begur i Cadaqués.

Maria-Pilar Perea (dir.)
amb la col·laboració de Montserrat Garcia