La síntesi del DICCIONARI CATALÀ-VALENCIÀ-BALEAR (DCVB)
Entrades
DCVB 2.0+ Alcover-Moll: Informatització, fonts dialectals, referents lexicogràfics, cartografia i so del Diccionari català-valencià-balear (DCVB2.0+)
© 2020
Maria-Pilar Perea (dir.)