Durant el curs 2014-2015 només s'impartirà el Postgrau d'Assessorament Lingüístic i Serveis Editorials.
Assessorament lingüístic Gestió del multilingüisme Serveis editorials
Universitat de Barcelona
 

Presentació

La UB us ofereix un màster en Assessorament Lingüístic, Gestió del Multilingüisme i Serveis Editorials (ALGMSE), organitzat conjuntament pel Departament de Filologia Catalana i els Serveis Lingüístics i estructurat en dos postgraus: el postgrau en Assessorament Lingüístic (en català) i Serveis Editorials (ALSE) i el postgrau en Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme (PLGM). Segons els interessos i la disponibilitat, cada estudiant pot triar entre cursar:

- tot el màster sencer (60 ECTS)
- només un dels dos postgraus (25 ECTS)
- un dels postgraus i el mòdul de metodologia i estadística (30 ECTS)

El màster i els postgraus s’adrecen a llicenciats o graduats en filologia, lingüística, traducció i interpretació, i altres ciències humanes i socials en general. També poden cursar-los estudiants de darrer curs de llicenciatura/grau i professionals sense titulació específica que vulguin obtenir coneixements aplicats avançats en assessorament lingüístic, gestió del multilingüisme i serveis editorials.
 

Màster ALGMSE Xavier Vila (dir.), Neus Nogué (coord.) master-ags@ub.edu
Postgrau en Assessorament Lingüístic i Serveis Editorials Neus Nogué, Joan Santanach i Conxa Planas (dir.), Eulàlia Salvat (coord.) master-ags@ub.edu
Postgrau en Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme / Mòdul de metodologia i estadística Xavier Vila (dir.), Carles de Rosselló (coord.) cderossello@ub.edu