Durant el curs 2014-2015 només s'impartirà el Postgrau d'Assessorament Lingüístic i Serveis Editorials.
Assessorament lingüístic Gestió del multilingüisme Serveis editorials
Universitat de Barcelona
 

Postgrau PLGM

En el postgrau en Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme hi aprendreu:

  • Com s’analitza la realitat lingüística d’un territori o d’una institució, i com s’identifiquen les seves necessitats de gestió del plurilingüisme.
  • Quina és la realitat lingüística contemporània dels territoris catalanòfons, incloent-hi les noves immigracions.
  • Quins són els recursos disponibles a l’hora de gestionar el multilingüisme institucional públic o privat.
  • Com es poden dur a terme iniciatives de dinamització lingüística, gestionar programes de voluntaris i treballar en associacions d’activisme lingüístic.

La inscripció en aquest curs permet optar al títol de postgrau. En cas de suspens, es podrà sol·licitar un certificat d’assistència.

La llengua d’instrucció de les classes del postgrau en Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme és el català. 

El postgrau s’estructura en set mòduls d’una extensió similar:

Mòdul 1. Bases per a la política lingüística i la gestió del multilingüisme social, destinat a garantir el coneixement de les bases teòriques imprescindibles per a la gestió del multilingüisme, des d’una perspectiva interdisciplinària.[+]

Mòdul 2. Perspectiva juridicopolítica de les llengües, pensat per conèixer la jurisprudència lingüística de diferents territoris i per estudiar les intervencions de les institucions en aquest àmbit.[+]

Mòdul 3. Escenari sociolingüístic i institucions de política lingüística als territoris de parla catalana, dissenyat per tal d’oferir una panoràmica tant de la situació del multilingüisme en el domini lingüístic català com de les polítiques lingüístiques que s’hi duen a terme. [+]

Mòdul 4. Actituds lingüístiques: de la promoció a l’ús, concebut per conèixer com es pot contribuir a la promoció i l’ús d’una llengua tant des de l’Administració com des d’institucions no governamentals.[+]

Mòdul 5. Educació, pensat per oferir una visió àmplia de les polítiques lingüístiques que es despleguen en els diversos àmbits d’ensenyament a Catalunya.[+]

Mòdul 6. Economia, destinat a entendre la gestió i el capital que representen les llengües en el món de l’empresa, tant des de la perspectiva teòrica com des de la perspectiva d’empresaris.[+]

Mòdul 7. Llengües i migracions, pensat per entendre els models d’acolliment de la societat receptora davant de contingents d’origen al·lòcton, models que van des de l’afavoriment de la diversitat lingüística fins a l’assimilació.[+]