A CATALUNYA JA SÓN TRES LES COMPANYIES ELÈCTRIQUES IMPLICADES EN CORREGIR L’ELECTROCUCIÓ D’AUS

Aquest any 2005, una altra empresa elèctrica començarà a prendre mesures per evitar l’electrocució d’aus a Catalunya. Es tracta d'Estabanell y Pahisa Energía S.A., que ha signat un conveni de col·laboració per tres anys amb l’Equip de Biologia de la Conservació – Àliga perdiguera de la Universitat de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Fundació Miquel Torres, per aplicar mesures antielectrocució a les seves línies elèctriques de distribució, les quals es troben distribuïdes al Vallès Oriental, Osona i algunes de les comarques gironines veïnes. Una part d’aquestes línies queden incloses dins d’un territori d’àliga perdiguera.

Aquest conveni s’afegeix als que l’Equip de Biologia de la Conservació – Àliga perdiguera té actualment en vigor amb altres companyies elèctriques com Fecsa-Endesa o Electra Caldense S.A. Dins el marc d’aquests convenis s’han corregit ja a la província de Barcelona uns 325 suports elèctrics perillosos situats en quatre territoris ocupats d’àliga perdiguera i en dos més d’abandonats durant els anys 90. Els resultats preliminars obtinguts en la reducció de la mortalitat d’aus es consideren per ara molt positius, tot i que encara queden molts suports perillosos per corregir, tant en aquest sector com en molts altres territoris de nidificació i àrees de dispersió de l’àliga perdiguera a Catalunya. S’espera que al llarg d’aquest 2005 s’intensifiqui el ritme de correccions i que a finals d’any s’hagin pogut superar els 500 suports perillosos corregits.