VALORACIÓ DE L’ESTAT DE LA POBLACIÓ D’ÀLIGA PERDIGUERA DEL PRIORAT

Des de fa uns 25 anys l’Equip de Biologia de la Conservació - Àliga perdiguera controla regularment l’estat de la població de les àligues que crien a la comarca del Priorat (Tarragona). A finals dels anys 90 aquest era un dels nuclis poblacionals de l’espècie amb un millor estat de conservació de tota Catalunya, però malauradament en els darrers 5 anys les coses semblen haver canviat molt ràpidament. L’èxit reproductor de les parelles d’àligues en aquesta comarca ha anat disminuint alarmantment i per contra el nombre de recanvis en adults o àligues trobades mortes s’ha incrementat.

Des de principis d’aquest any 2005 el nostre equip està realitzant el radioseguiment de 4 parelles d’àligues perdigueres que crien dins d’àmbit de la serra del Montsant. Després dels 6 primers mesos de radioseguiment, les dades semblen confirmar aquest fet preocupant. Cap de les parelles controlades ha acabat criant aquest any, en un dels casos degut a que un dels adults va ser abatut a trets just quan acabava de néixer el poll de la parella. A més s’ha pogut percebre que les àligues tenen cada cop més dificultat per trobar aliment en els seus territoris, i fins i tot un dels territoris veïns ha estat desocupat durant el període de cria.

La principal causa de la situació cada cop més compromesa d’aquest nucli poblacional és probablement la ràpida transformació que ha patit la comarca del Priorat en els darrers anys. L’increment de la massa forestal, combinat amb una intensificació dels usos agrícoles, principalment la vinya, ha fet disminuir els hàbitats més favorables per les àligues i conseqüentment les poblacions de les seves principals espècies presa. Un altre fet que pot afectar en un futur els territoris de les àligues és la possible implantació d’una nova central eòlica en aquesta zona.

A tot això cal afegir també l’existència d’un gran nombre de suports elèctrics perillosos, en uns dels quals s’han trobat recentment 2 àligues perdigueres electrocutades a més d’altres espècies de rapinyaires.

L’àliga perdiguera ha estat des de sempre un dels elements biològics més característics del Priorat. La seva presència simbolitza l’equilibri ancestral entre l’home i la natura. És precís un canvi d’actitud cap a un desenvolupament de caire més sostenible que garanteixi el futur econòmic de la població sense malmetre el valuós patrimoni natural de la comarca.