Quart any d’actuació del conveni per a mitigar l’electrocució de l’àliga perdiguera i altres rapinyaires amenaçats

Durant el passat mes de juny es va acordar el pla de treball per l’any 2004 del conveni Aplicació de mesures antielectrocució per a les aus en línies elèctriques a la província de Barcelona, signat per l’empresa FECSA-ENDESA, la Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona.

Aquest conveni ha permès als investigadors de l’Equip d’Estudi de l’Àliga Perdiguera desenvolupar models de predicció estadístics per detectar aquells suports veritablement perillosos per les aus i que conseqüentment són els prioritaris a corregir. D’aquesta manera s’aconsegueix optimitzar els recursos emprats i l’eficiència de les actuacions realitzades. Aquesta metodologia, pionera a l’Estat Espanyol, ha permès cartografiar i modelitzar fins ara més de 18.000 suports elèctrics presents entre el riu Llobregat (límits del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt) i tot el Parc Natural del Montseny, inclosa la plana del Vallès i altres àrees connectores properes d’importància per a la fauna.

Durant els tres primers anys de conveni s’han desenvolupat les metodologies apropiades de predicció del risc dels suports, les tecnologies de correcció i finalment la seva aplicació a 120 suports molt perillosos per a les aus. La valoració posterior d’aquestes correccions ha estat positiva doncs en aquestes fins ara no s’ha detectat cap més electrocució d’aus.

Un dels actius del conveni ha estat el treball multidisciplinar entre els tècnics i investigadors dels tres organismes participants. Vista l’efectivitat de les accions, el 2004 els tres organismes es plantegen intensificar les accions de correcció, en especial en aquelles àrees amb espècies més sensibles com l’àliga perdiguera, millorar els models de predicció de risc d’electrocució dels suports i optimitzar els sistemes i materials de correcció dels suports. També es té la intenció d’iniciar nous estudis de detecció de suports elèctrics perillosos en altres espais naturals, com el Parc Natural del Garraf i altres àrees de connexió entre àrees protegides on hi ha una població important d’espècies amenaçades.

Per certificar oficialment la renovació del conveni, el dia 1 de juliol de 2004 es va realitzar a la Casa de la Mata de Mura (Parc Natural de St. Llorenç del Munt) un acte oficial de presentació en el que van participar el sr. Francesc Martos, Diputat-President de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, el sr. Valentí Claret, Director de Distribució de FECSA-ENDESA i el sr. Joan Tugores, Rector de la Universitat de Barcelona. La vetllada va ser amenitzada amb un refrigeri amb vins procedents de vinyes cultivades amb criteris ambientals per l’empresa Miquel Torres SA, entitat que dona suport a la conservació de l’àliga perdiguera a Catalunya. Els assistents també van poder observar “in situ” la correcció per part de FECSA-ENDESA d’alguns suports perillosos per a les aus.