Avaluació de la relació entre l’abundància relativa de conill (Oryctolagus cuniculus) i el tractament forestal post-incendi

Aquest és el resum de la presentació efectuada a la VI Trobada d'estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (10 de novembre de 2005) per Àlex Rollan, Albert Tintó i Joan Real, membres de l'Equip de Biologia de la Conservació - Àliga Perdiguera del Departament de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona.

El conill (Oryctolagus cuniculus) és una espècie presa clau en els ecosistemes mediterranis així com una de les principals espècies cinegètiques de caça menor. En les darreres dècades, la població de conill del Parc Natural Sant Llorenç del Munt i l'Obac, en especial a la conca alta del riu Ripoll, ha sofert una gran davallada relacionada amb canvis d'hàbitat del territori, malalties i la gestió cinegètica. L'objectiu del present treball és l'estudi de l'evolució de l'abundància d'aquest lagomorf després de l'incendi forestal de 2003 i la resposta d'aquest segons la diferent gestió forestal post-incendi.

Per aquest motiu, en la primera fase de l'estudi es van establir un total de 41 parcel·les d'estudi de 100 m x 100 m de 5 tipus diferents, on en cada cas es va mostrejar l'abundància de conill (2a quinzena juny 2005) i l'estructura de la vegetació i es van anotar paràmetres com l'altitud, el pendent, l'orientació i la litologia dominant. Els resultats preliminars obtinguts del mostreig de les parcel·les cremades amb brancatge in situ (n =19) semblen indicar que el conill prefereix hàbitats oberts, sense branques cremades i amb poca cobertura de vegetació en l'estrat de 0-0,5 m.

La segona fase d'aquest estudi (tardor 2005) implicarà la creació de parcel·les on es retirarà el brancatge cremat i es compararà la seva abundància de conills amb les parcel·les no gestionades (amb brancatge in situ), així com amb altres tipus de tractament forestal post-incendi (parcel·les amb arbres sense tallar, àrees denudades) i parcel·les no cremades. L'objectiu final és conèixer quina és l'evolució i estat de les poblacions de conill en una àrea cremada i tenir informació de quines són les pràctiques forestals més adequades per a millorar les poblacions de conill després d'un incendi forestal, així com establir parcel·les demostratives de gestió sostenible d'aquestes poblacions.