Agraïment als voluntaris del Cercle d’Amics dels Parcs Naturals

L’agost de 2003 el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac es veure afectat per un incendi que va cremar un total de més de 4.500 ha. L’Equip de Biologia de la Conservació – Àliga Perdiguera de la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb el Parc Natural, va iniciar l'any 2005 un estudi per valorar quin és el tractament de la fusta cremada més correcte per afavorir la biodiversitat i especialment les poblacions de conill i perdiu, espècies presa de molts rapinyaires com l’àliga perdiguera. Amb aquest objectiu, al llarg de l’àrea oriental del massís de Sant Llorenç del Munt s’han establert parcel·les experimentals amb diferents tipologies de tractaments forestals post-incendi i on s’anirà monitoritzant periòdicament l’efecte d’aquests tractaments en les poblacions de les espècies presa estudiades.

Les primeres actuacions pilot es van portar a terme a la finca de La Muntada (Sant Llorenç Savall), propietat de la Diputació de Barcelona, i inclosa en un territori d’àliga perdiguera abandonat durant els anys 90. En aquestes actuacions es va disposar de la col·laboració del cos de voluntaris del Cercle d’Amics dels Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Prop d’un centenar d’entusiastes voluntaris van assistir a les 7 sessions matinals. La feina va consistir en la retirada manual de les branques esteses per terra i la seva acumulació prop de les pistes per facilitar-ne la seva posterior trituració mecànica.

El 14 de desembre passat es va impartir una xerrada per explicar als voluntaris del Cercle d’Amics dels Parcs Naturals els primers resultats observats. La xerrada va tenir un remarcable nivell d’assistència i una molt bona acollida i participació per part dels voluntaris. Des de l’ Equip de Biologia de la Conservació - Àliga Perdiguera volem agrair molt sincerament al Cercle d’Amics dels Parcs Naturals l’enorme interès i entusiasme que han mostrat en el projecte.