Seguiment de l'àliga perdiguera amb emissors GPS-Satèl·lit

El passat mes de gener, l'Equip de Biologia de la Conservació - Àliga Perdiguera, de la Universitat de Barcelona, va col·locar emissors GPS-Satèl·lit a tres mascles adults d'àliga perdiguera de territoris situats a la comarca de l'Alt Penedès (província de Barcelona). Aquest sistema permetrà obtenir diverses localitzacions diàries de cada animal amb una gran precisió.

Aquesta actuació s'emmarca dins del projecte SITXELL que es porta a terme des de l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona amb l'objectiu d'obtenir, analitzar i valoritzar informació sobre els espais lliures (no urbanitzables) de la província de Barcelona. En aquest sentit, la presència i utilització del territori per part de l'àliga perdiguera és una variable que s'ha considerat oportú integrar en aquest procés de valorització dels espais lliures. Per aquest motiu, entre els anys 2002 i 2005 s'ha emprant el radioseguiment convencional per disposar d'informació sobre l'ús de l'espai i la selecció d'hàbitat de 14 adults d'àliga perdiguera de 8 territoris diferents. Una vegada s'hagin obtingut les dades dels 3 exemplars amb emissors GPS-Satèl·lit, es disposarà ja d'informació sobre tots els territoris ocupats d'aquesta espècie situats íntegrament a la província de Barcelona. Aquesta informació serà de gran utilitat de cara a poder preservar-ne tant les àrees de cria com les de campeig.