La nova proposta d'ampliació de la Xarxa Natura 2000 a Catalunya

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va presentar fa unes setmanes la nova proposta d’ampliació de la Xarxa Natura 2000.

En relació a l’adequació d’aquesta nova delimitació a les necessitats de conservació que requereix la població catalana d’àliga perdiguera, cal valorar com a positiu l’increment de superfície protegida de les àrees de cria, especialment a la província de Tarragona, i la inclusió d’àrees de connexió entre aquestes. Tot i això, es troben encara a faltar importants àrees de cacera de molts territoris i, sobretot, s’observa una protecció insuficient de les principals àrees de dispersió dels joves de l’espècie, especialment les situades a la província de Lleida.

Tot aquell qui desitgi informació més detallada sobre la nova delimitació dels espais inclosos en aquesta darrera proposta pot consultar-ho a l’adreça:

http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/participacio_publica/ampliacio_natura-2000.jsp

El termini per presentar noves al·legacions finalitza el proper 21 de maig.