L'efecte negatiu de determinades activitats de lleure durant l'època de cria de les àligues

Un cop finalitzat el seguiment anual de la població catalana d'àliga perdiguera que realitza l'Equip d'Estudi de l'Àliga Perdiguera, es pot concloure que la temporada de cria del 2006 no ha estat especialment bona. Aquest fet s'ha pogut constatar novament en determinats nuclis poblacionals de les províncies de Tarragona i Barcelona on l'any passat l'èxit reproductor també va ser bastant baix.

És preocupant que moltes de les parelles que els darrers anys criaven amb regularitat hagin fracassat dos anys seguits o que, en el millor dels casos, únicament hagi nascut un poll. En alguns territoris, la causa ha estat la desaparició d'algun dels progenitors durant el període reproductor, la presència d'exemplars sexualment immadurs o l'existència de molèsties prop dels seus nius. En aquest últim cas, cal destacar que existeixen territoris on l'increment de la freqüentació humana i la proliferació de determinades activitats de lleure estan sent les responsables d'aquests fracassos reproductors any rera any.

Cal recordar que una reiterada presència humana o l'existència de determinades activitats, sobretot en punts situats per sobre d'on les àligues tenen els nius, poden ocasionar molèsties importants que poden arribar a fer fracassar la cria. En els darrers anys s'han realitzat esforços molt remarcables per solucionar els problemes derivats de l'escalada però, actualment, la pràctica d'esports realitzats amb diferents tipus d'aparells voladors o l'augment de pistes i camins prop de les àrees de cria han pres el relleu com a principals causes d'aquest problema.

És imprescindible que les administracions responsables de la conservació de l'àliga perdiguera i les que gestionen els espais naturals on cria apliquin les mesures necessàries per solucionar aquest problemes. Algunes d'aquestes mesures són:

- restringir l'accés o la pràctica de determinades activitats en les zones més fràgils durant el període de cria de les àligues (gener - juny),

- facilitar itineraris alternatius que tinguin una incidència menor sobre els valors naturals de la zona, i

- realitzar campanyes de sensibilització directament adreçades als col·lectius que poden ocasionar aquest tipus de problemes.