Basses d'aigua, una trampa mortal per l'àliga perdiguera

Una de les causes de mortalitat de l'àliga perdiguera de la qual es disposa de menys informació és l'ofegament en basses de rec o de prevenció d'incendis. Fins ara es coneixien molts pocs casos ja que no és fàcil trobar els cadàvers. Però el fet que actualment existeixi un gran nombre d'àligues perdigueres marcades amb emissors facilita la recuperació dels animals morts i, per tant, permet disposar d'una molt bona mostra de les causes de mortalitat de les àligues. En els darrers anys s'ha pogut certificar que determinats tipus de basses poden suposar una trampa mortal per les àligues. El cas més preocupant que es coneix correspon a una parella d'adults d'un mateix territori que van morir junts a la mateixa bassa de rec.

L'àliga perdiguera utilitza cursos fluvials i embassaments per capturar algunes preses com aus aquàtiques. A més també li agrada prendre banys amb regularitat. Moltes basses de rec o de prevenció d'incendis solen ser molt profundes i no disposen d'estructures que facilitin l'entrada o sortida dels animals. En aquests tipus de basses, a més d'àligues perdigueres, es coneix també la mort de molts altres rapinyaires, però també d'amfibis i mamífers. Per aquest motiu seria important incorporar mecanismes que permetin la sortida dels animals sense que la funcionalitat de la bassa es vegés afectada, especialment a les presents en territoris d'àliga perdiguera o en àrees de dispersió dels joves.