S'avança la posta en algunes parelles de Catalunya

El clima benigne i les temperatures elevades d'aquest inici d'hivern poden ser la causa que algunes parelles d'àliga perdiguera del sector litoral de Catalunya hagin avançat la data de posta dels ous diverses setmanes respecte a la seva mitjana anual. Un clar exemple d'això és la primera parella del Parc del Garraf a la qual es va instal·lar una càmera al niu per realitzar el seu seguiment dins del programa del "Pla de seguiment i conservació de l'àliga perdiguera al Parc del Garraf". La consulta de les imatges nocturnes del moment de la posta així com el seguiment en directe de la incubació poden realitzar-se accedint a la web de la Diputació de Barcelona http://www.diba.cat/parcsn/newsletter/detall.asp?Id=1192

És un fet contrastat que, als territoris situats en zones més càlides, les dates de posta són més primerenques. També sembla que l'abundància de dies assolellats o no plujosos durant els mesos en els quals les àguiles es preparen per a la cria, arreglen els nius i realitzen les còpules (desembre i gener), afavoreix l'èxit reproductor de les àguiles. Per aquest motiu aquest any és més factible que la població catalana pugui obtenir valors de productivitat millors que els registrats en les dues temporades de cria anteriors.