Actualització del cens de la població espanyola d'àliga perdiguera

SEO/BirdLife ha publicat les dades de l'últim cens de la població espanyola d'àliga perdiguera realitzat durant l'any 2005. En aquesta publicació es recopila tota la informació sobre el nombre de parelles, l'evolució de la població i els paràmetres reproductors en les diferents províncies espanyoles. Una altra aportació important és la incorporació en la publicació d'una metodologia de cens estandarditzada per a aquesta espècie.

Els resultats globals indiquen que la població espanyola era d'unes 733 - 768 parelles l'any 2005. Aquests valors permeten constatar que la població espanyola ha experimentat un descens de 14 parelles respecte a la informació obtinguda el 2003 pel Grup de Treball de l'Àliga Perdiguera del Ministeri de Medi Ambient (-1,9% en dos anys).

La informació es troba disponible a Del Moral, J.C. (Ed) 2006. El águila perdicera en España. Población en 2005 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid.

L'actualització del nombre de parelles present a les diferents comunitats autònomes, així com a la resta d'Europa, està disponible a l'apartat "Distribució a Europa i Espanya" de la nostra web:
http://www.ub.edu/aligaperdiguera/EEAPcat/distreuropa.htm