600 suports elèctrics perillosos per a les aus, corregits a la província de Barcelona

Continuen a bon ritme les correccions en línies elèctriques per reduir el risc d'electrocució de l'àliga perdiguera i altres ocells a la província de Barcelona. A principis d'aquest any 2007 s'han comptabilitzat ja 600 suports corregits, fruit dels diferents convenis de col·laboració entre 3 de les companyies elèctriques que operen a la província (FECSA-ENDESA, Electra Caldense, SA i Estabanell y Pahisa Energía, SA), la Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Fundació Miquel Torres.

 Les correccions s'han realitzat al sector pre-litoral de la província, repartides al llarg d'una àrea d'uns 2000 km2 que inclou els Parcs Naturals de Montserrat, Sant Llorenç del Munt i l'Obac i Montseny. Al llarg del 2007 es seguirà treballant amb les 3 companyies per incrementar encara més aquesta xifra. Així mateix, es portarà a terme un estudi exhaustiu d'avaluació de totes les correccions realitzades, que permetrà establir quines mesures correctores han funcionat de manera més efectiva al camp. D'aquesta manera es disposarà d'informació pionera que serà de gran utilitat en les tasques de correcció que es segueixin realitzant els anys vinents.