Publicació del llibre "Águias de Bonelli em Portugal"

Si fa uns mesos informàvem de la publicació de l'excel·lent obra "Aigle de Bonelli, méditerranéen méconnu", centrada en el seguiment d'una parella francesa d'àligues perdigueres, ara us comuniquem l'aparició del llibre no menys meritori "Àguias de Bonelli em Portugal".

Es tracta d'un llibre de gran format (29x27cm), de 200 pàgines i realitzat amb un disseny modern i acurat. Donat el seu caràcter divulgatiu proporciona una lectura plaent a qualsevol que tingui interès per l'àliga perdiguera, ja sigui un investigador, un ornitòleg amb inquietuds en la matèria o, simplement, un observador ocasional. En aquest sentit, cal remarcar el bon resultat assolit gràcies a la combinació d'uns textos precisos i de lectura agradable amb un bon nombre de fotografies de gran qualitat de les àligues, dels animals que comparteixen els territoris amb elles i dels paisatges portuguesos.

 El llibre està dividit en cinc apartats:

1- Historias com águias: complementat amb il·lustracions tipus còmic, fa un repàs de les característiques dels ocells rapinyaires fins a arribar a l'àliga perdiguera: "A (águia de) Bonelli, ..., é exactamente uma destas grandes águias. Destemida e arrojada. Que desde tempos imemoriais fascinou o Homem."

2- Os territórios das águias: conté una breu descripció dels diferents hàbitats que ocupa l'àliga perdiguera a Portugal i la seva evolució en els darrers anys. En aquest apartat s'esmenta el nombre de parelles de les diverses regions del país.

3- A vida das águias: aquest apartat descriu la vida de les àligues des de la incubació dels ous, continua amb la cria dels polls, l'emancipació dels joves, l'estada en les àrees de dispersió i, finalment, la regentació i defensa d'un territori propi, a prop o no del lloc on van néixer. Les darreres pàgines d'aquest apartat estan dedicades a les extraordinàries habilitats per a la caça de les àligues perdigueres.

4- Alerta pelas águias: un apartat dedicat a les amenaces a les quals s'enfronten les àligues portugueses, totes compartides encara que potser amb diferents graus d'intensitat amb la resta d'àligues ibèriques: la tricomoniasi, com a conseqüència del consum de coloms domèstics causada per la rarefacció de les seves preses ancestrals (el conill i la perdiu), les electrocucions o la persecució directa, entre d'altres.

5- Un céu com águias: en aquest apartat es comenta la importància de la gestió cinegètica responsable, es descriu amb força detall l'operació de marcatge i col·locació d'un emissor a un aligó, s'explica què s'està fent en el marc d'un projecte Life destinat a reduir la mortalitat de les àligues i a augmentar els naixements a l'Algarve i l'Alenteixo, el seguiment de les àligues als territoris del Tejo Internacional i, finalment, la importància de l'alimentació suplementària per evitar la desaparició de les parelles del Douro Internacional.

Es tracta d’un llibre força interessant tant pels seus textos com per les seves imatges. D’altra banda, l’idioma en què està escrit no suposa cap dificultat en tractar-se el portuguès d’una llengua llatina i amb l’ajuda que proporcionen els diccionaris d’internet. Si voleu adquirir aquest llibre o sol·licitar-ne més informació, podeu dirigir-vos a un dels seus editors, Luis Rainha, a l’adreça de correu mal_criados@yahoo.com.  


Així mateix, anteriorment al llibre que us presentem, aquesta editorial ha publicat dos volums de la mateixa col·lecció dedicats al llop i als voltors.