Aprovat el Reial Decret de línies elèctriques

Aquest passat mes de febrer s'ha aprovat finalment el Reial Decret 263/2008, pel qual s'estableixen mesures de caràcter tècnic en línies elèctriques, per tal de protegir l'avifauna. El Reial Decret estableix criteris tècnics que han de complir les línies de nova instal·lació, així com els tipus de correccions que cal aplicar a les ja existents per evitar l'electrocució o la col·lisió d'aus. També obliga a l'Administració a contribuir econòmicament en les tasques de modificació de les línies elèctriques perilloses presents en espais protegits i en les àrees prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local d'aquelles espècies d'aus incloses al Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades o als catàlegs autonòmics. A més, estableix que aquest tipus d'actuacions han de realitzar-se en un període màxim de 5 anys.

Fins avui, únicament existien decrets similars en algunes comunitats autònomes. El Reial Decret que ara s'ha aprovat constitueix un avenç important en matèria de conservació de l'avifauna, ja que a partir d'ara es disposarà d'un marc legal d'actuació a nivell de tot l'Estat, i contribuirà a accelerar les tasques de correcció de l'electrocució i col·lisió, tan necessàries per garantir les supervivència d'espècies tan amenaçades com l'àliga perdiguera.

Per a informació més detallada sobre el Reial Decret, es pot consultar la següent direcció: Reial Decret 263/2008