Campanya 2008 de marcatge de polls d’àliga perdiguera a Catalunya

Durant la temporada de reproducció de 2008, l’Equip de Biologia de la Conservació – Àliga Perdiguera ha realitzat el marcatge de 32 polls volanders nascuts a 20 territoris d’Àliga Perdiguera de Catalunya. El marcatge va consistir en equipar els polls amb una anella metàl•lica convencional a la pota esquerra i amb una anella de lectura a distància d’alumini de color vermell a la pota dreta. El codi de l’anella de lectura a distància inclou dos caràcters alfanumèrics que és llegeixen en sentit vertical, de dalt a baix. Addicionalment, es van recollir mostres biològiques que permetran obtenir paràmetres relacionats amb l’estat de salut dels polls.

La informació derivada del marcatge i posteriors reavistaments que es puguin obtenir dels individus serà de vital importància per a la conservació de l’espècie, ja que permetrà monitoritzar al llarg del temps aspectes demogràfics clau com ara la supervivència pre-adulta, els patrons de dispersió i, un cop es reclutin els individus marcats, la supervivència adulta. A més, a partir de les mostres biològiques recollides dels polls, s’obtindran indicadors que permetran estimar com varia en l’espai i el temps la qualitat ambiental a l’àrea de distribució de l’espècie a Catalunya.

Aquest programa de seguiment i marcatge no hauria estat possible sense el suport econòmic del Ministeri d’Educació i Ciència i de l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial – OTPAT de la Diputació de Barcelona. També volem agrair molt especialment el suport logístic del Grup de Suport de Muntanya (GSM) del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, de la Direcció General per a la Biodiversitat del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (tècnic en marcatges especials: Víctor García Matarranz) i el Cos d’Agents Rurals a les comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Bages, el Baix Llobregat, el Garraf, l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Tarragonès, l’Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà i el Priorat. El marcatge es va realitzar amb els permisos proporcionats pel Servei de Fauna del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Foto: Agents rurals Generalitat de Catalunya

Foto: Kiku Parés