Equip de Biologia de la Conservació


PÀGINA PRINCIPAL
CONEIX L'EQUIP
Recerca
Conservació
Divulgació
Publicacions
L'ÀLIGA PERDIGUERA
Aspectes demogràfics
Amenaces i solucions
ENLLAÇOS D'INTERÈS
SELECCIONA IDIOMA


Es gestiona una finca privada als Cingles de Bertí per millorar la biodiversitat, la gestió cinegètica sostenible i la conservació d’espècies amenaçades

Un conveni de col·laboració entre diverses parts ha permès gestionar una finca privada de  112 ha als Cingles de Bertí, amb la finalitat d’afavorir la conservació de la biodiversitat i en particular les poblacions de conill, perdiu i llebre, entre d’altres, i de retruc les espècies de predadors amenaçats presents a la zona com l’àliga perdiguera o el duc, així com reduir el risc d’incendi, mantenir i recuperar els usos tradicionals de la zona i fer-los compatibles amb la conservació de la biodiversitat. Les parts implicades en aquest projecte han estat: el propietari (cessió de la finca), l’Equip de Biologia de  la Conservació de  la Universitat de Barcelona (redacció del Pla de Gestió, i direcció de l’execució de les actuacions),  la Diputació de Barcelona i  la Fundació Catalunya Caixa (finançament del projecte), i  la Societat de Caçadors (execució de les actuacions i compromís d’aplicar criteris de gestió cinegètica sostenible).

Les actuacions establertes en aquest Pla de Gestió, executades progressivament des del 2009, són diverses: creació d’àrees obertes com deveses, pastures i conreus, i el seu manteniment per mitjà de ramats, la recuperació i creació d’abeuradors per a la fauna, i la regulació de la presència humana.

Després d’haver executat les actuacions s’ha pogut constatar un increment de les poblacions de conill, llebre i perdiu, i un increment de l’èxit reproductiu de la parella d’àligues que freqüenten aquesta zona. L’èxit d’aquesta experiència ha impulsat que també s’hagi començat a treballar en una altra finca particular propera, fet que reduirà el risc d’incendi en una zona que ja va patir un incendi el 1994, i beneficiarà no només a depredadors amenaçats com l’àliga perdiguera sinó també a una gran diversitat d’espècies mediterrànies.


La ramaderia extensiva permet el manteniment d’àrees obertes favorables per al conill, la perdiu i la llebre, preses de l’àliga perdiguera, així com la reducció del risc d’incendi.

En ambients mediterranis la manca d’aigua pot ser un factor limitant important per a la fauna. Per això, la instal·lació d’abeuradors que recullen l’aigua de pluja beneficia al conill, la perdiu, la llebre i a una gran diversitat de fauna.