Equip de Biologia de la Conservació


PÀGINA PRINCIPAL
CONEIX L'EQUIP
Recerca
Conservació
Divulgació
Publicacions
L'ÀLIGA PERDIGUERA
Aspectes demogràfics
Amenaces i solucions
ENLLAÇOS D'INTERÈS
SELECCIONA IDIOMA


Baixos nivells de reproducció el 2012 a la població catalana d’àliga perdiguera

Al igual que en anys anteriors, l’Equip de Biologia de la Conservació de la Universitat de Barcelona ha realitzat un monitoratge de la població catalana d’àliga perdiguera durant el període reproductor (gener-juliol) i que ha permès estimar les principals taxes vitals i realitzar l’anellament de polls.

Els resultats mostren que en promig les àligues territorials de Catalunya van mostrar una productivitat (polls que volen per parella) de 0,9 polls de mitjana durant la temporada 2012 (n=49). Es tracta de nivells alarmantment baixos de productivitat si ho comparem amb els valors d’aquesta població al llarg del temps o amb altres poblacions veïnes. La productivitat observada el 2012 correspon a una de les més baixes dels darrers 30 anys. Cal remarcar que a partir del 2006 hi hagut 5 anys amb els valors més baixos de les darreres tres dècades. La situació és especialment dolenta a les comarques de Barcelona, on la productivitat el 2012 va mostrar un valor de 0,7, el més baix des de 1982. Si ho comparem amb poblacions veïnes, només trobem valors de productivitat inferiors en les poblacions del nord i nord-oest de la Península que actualment es troben al llindar de l’extinció local.

Els baixos valors de productivitat a Catalunya han estan provocats per diverses causes que poden actuar conjuntament. Per un cantó, en els darrers anys sembla que hi ha de forma generalitzada un empobriment de l’abundància de preses relacionada amb  canvis en els hàbitats dels territoris de les àligues. Per altre cantó, l’elevat grau de freqüentació humana sobretot d’activitats de lleure a les àrees de cria (senderisme, escalada, curses de bicicleta, ...), especialment un cop ja ha començat la reproducció, semblen estar darrera de molts fracassos; en aquest sentit el 55% dels fracassos d’enguany es van produir durant la incubació, essent un valor marcadament elevat (mitjana 2008-2012= 40%). No obstant això, un dels principals factors que afecten negativament a la reproducció són els elevadíssims nivells de mortalitat dels individus territorials; constantment es donen baixes als territoris que són reemplaçats per individus inexperts que triguen un o varis anys en reproduir-se amb normalitat, i sovint durant aquest període moren, entrant en una dinàmica molt negativa per a la ocupació del territori i per a la reproducció.

Fins ara hi ha molt poca informació sobre la dinàmica poblacional de les poblacions ibèriques d’àliga perdiguera, i fins a quin punt aquestes es troben relacionades demogràficament entre sí. Per altre cantó coneixem poc en el cas de la població catalana la supervivència i moviments dels joves que neixen a la nostra població i si aquests són capaços d’ocupar les vacants que deixen els adults que moren.

Per això,durant les temporades de reproducció de 2008-2012, l'Equip ha realitzat el marcatge mitjançant anelles convencionals i de lectura a distància de 198 polls d'àliga perdiguera a Catalunya, Andalusia i Castella i Lleó. Enguany es van anellar un total  de 39 polls procedents de 25 territoris a Catalunya (5 a Barcelona, 4 a Girona i 16 a Tarragona) i 3 a Castella i Lleó. Esperem en el futur que aquests individus puguin sobreviure i ens proporcionin valuosa informació per tal d’optimitzar les accions adreçades a millorar l’estat de conservació de les poblacions d’aquest magnífic rapinyaire.