Equip de Biologia de la Conservació


PÀGINA PRINCIPAL
CONEIX L'EQUIP
Recerca
Conservació
Divulgació
Publicacions
L'ÀLIGA PERDIGUERA
Aspectes demogràfics
Amenaces i solucions
ENLLAÇOS D'INTERÈS
SELECCIONA IDIOMA


Nou projecte de l’Equip de Biologia de la Conservació per a la conservació de les àligues

L’any 2014 la fundació suïssa MAVA va concedir a l’Equip de Biologia de la Conservació de la Universitat de Barcelona i a la Diputació Provincial de Barcelona un projecte adreçat a establir els objectius de conservació per garantir la viabilitat de les poblacions d’àliga perdiguera a Catalunya. Així mateix, el projecte promou la creació sinèrgies amb tots els actors de la societat implicats en la conservació d’aquesta espècie per tal de garantir la sostenibilitat de les mesures de conservació a llarg termini.

Un dels principals actius del projecte és el treball conjunt d’investigadors i gestors, de forma que es combinen el coneixement científic sobre l’espècie amb la pràctica sobre el terreny de les accions de conservació. Un dels resultats del projecte serà generació de guies de gestió que abastin els diferents aspectes rellevants per la conservació de les poblacions d’àliga perdiguera, així com diferents escales temporals (curt i llarg termini) i espaials (territoris d’àligues, parcs naturals, municipis, regions, etc.).


Durant aquest primer any, les tasques s’han centrat en estimar paràmetres demogràfics clau per comprendre la dinàmica poblacional i realitzar anàlisis de viabilitat de la població d’aquesta emblemàtica espècie a Catalunya. Per fer-ho s’ha continuat el seguiment a llarg termini de la població d’àliga perdiguera a Catalunya que realitza l’EBCAP des dels anys 80 i que des de 2008 inclou l’anellament de polls. Enguany s’han superat els 250 polls anellats des de l’inici de l’anellament i durant aquests anys s’ha pogut obtenir informació d’aproximadament un 30% dels individus anellats. Aquesta elevada taxa de recontacte amb els polls marcats ha permès obtenir una primera estima de la supervivència preadulta de les àligues a Catalunya. També s’han determinat els patrons de dispersió natal amb major precissió del que es coneixia, corroborant un marcat intercanvi d’individus amb poblacions veïnes. L’anàlisi de viabilitat ha posat de manifest que la població catalana d’àliga perdiguera no és avui dia autosostenible, de forma que la lleugera recuperació en el nombre de parelles observat en els darrers anys (actualment hi crien 73 parelles) sembla estar provocat per una entrada neta d’individus procedents de poblacions ibèriques veïnes. Aquests coneixements resulten essencials per tal d’optimitzar les mesures de conservació que tindran un major impacte positiu sobre la població.
La fundació suïssa MAVA és una de les principals fundacions ambientals d'Europa, centrada en la conservació de la biodiversitat.
La lleugera recuperació en el nombre de parelles d'àliga perdiguera observat en els darrers anys sembla estar provocat per una entrada neta d’individus procedents de poblacions ibèriques veïnes. Foto: Àlex Ollé.

Durant l’any 2015 es preveu una intensa activitat de col·laboració amb els diferents sectors implicats en la conservació de l’espècie per tal de desenvolupar el gruix dels protocols i les guies de conservació. Aquests documents hauran de facilitar la implementació futura de mesures de conservació dirigides a millorar l’estat de conservació de l’àliga perdiguera a Catalunya i en altres àrees on aquesta espècie es troba amenaçada.