CONTINUA EL RADIOSEGUIMENT DE PARELLES D’ÀLIGA PERDIGUERA A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

L’Equip de Biologia de la Conservació – Àliga Perdiguera continua els seus estudis per conèixer com utilitzen les àligues els seus territoris. Entre 2002 i 2004 s’ha realitzat el radioseguiment d’11 àligues adultes que pertanyen a 6 territoris diferents, 3 situats a l’àrea prelitoral de la província de Barcelona i 3 més al sector del massís del Garraf i l’Ordal. Després d’aquests 2 anys s’ha pogut obtenir molta informació sobre l’extensió dels territoris de les àligues i sobre les àrees i tipus d’hàbitats que seleccionen. Actualment s’estan tractant les dades amb més detall per tal d’obtenir informació que pugui ser útil per a la conservació de l’espècie. Aquest estudi s’emmarca dins del projecte SITXELL de la Diputació de Barcelona, on l’àliga perdiguera s’utilitza com un bioindicador per determinar aquells punts del territori que tenen major interès des del punt de vista de la conservació dels seus valors naturals o per establir connectors naturals entre àrees protegides.

A partir d’aquest mes de febrer s’ha iniciat el radioseguiment dels dos exemplars que ocupen el territori més recentment ocupat del Parc Natural del Garraf. Amb aquesta parella es disposarà ja d’informació de tots els territoris d’aquest nucli poblacional. Aquesta és una àrea amb una alta densitat de parelles d’àliga que es troba envoltada per zones densament humanitzades, pel que s’espera obtenir informació molt valuosa sobre competència intraespecífica i sobre la interacció amb els usos humans. L’Equip vol agrair molt sincerament el suport que ofereix el Parc Natural del Garraf per facilitar que aquest estudi es porti a terme.