Equip de Biologia de la Conservació


PÀGINA PRINCIPAL
CONEIX L'EQUIP
Recerca
Conservació
Divulgació
Publicacions
L'ÀLIGA PERDIGUERA
Aspectes demogràfics
Amenaces i solucions
ENLLAÇOS D'INTERÈS
SELECCIONA IDIOMA


Publicat un article a la revista Bird Conservation International sobre l’evolució demogràfica de la població d’aufrany a CatalunyaUn nou treball sobre l’augment poblacional de l’aufrany a Catalunya ha estat publicat a la revista Bird Conservation International amb el títol “Identifying key demographic parameters for the viability of a growing population of the endangered Egyptian Vulture Neophron percnopterus”. L’article, explica el creixement que ha experimentat la població d’aquesta espècie a Catalunya utilitzant una sèrie de models basats en els seus paràmetres demogràfics i, a més, es duu a terme un anàlisi de viabilitat de la població que fa prediccions de l’estat de conservació de la població en el futur.

La població d’aufrany a la Catalunya Central i Oriental ha augmentat d’1 a 22 parelles durant el període 1988-2012, i actualment continua creixent. Per explicar la dinàmica poblacional de l’aufrany en aquests últims 20 anys s’han realitzat una sèrie de models demogràfics, que determinen que el creixement experimentat per la població s’ha produït perquè que la supervivència dels individus adults de la nostra població és més elevada que la d’individus d’altres regions de la Península Ibèrica (en concret la vall de l’Ebre).

Aufrany adult en vol. Foto: Kiku Parés (Equip de Biologia de la Conservació de la UB)

L’explicació d’aquesta major supervivència a Catalunya podria ser que a la nostra àrea s’utilitzen menys verins que en d’altres zones de la Península, on els enverinaments són la principal causa de mortalitat no natural d’individus adults. Tot i així, els models també apunten que ha sigut necessària la immigració d’individus procedents d’altres poblacions, ja que una supervivència adulta elevada no és suficient per explicar el creixement que ha experimentat la població en els últims anys.D’altra banda, en el mateix estudi també s’ha realitzat un Anàlisi de Viabilitat de la Població que fa prediccions del futur de l’aufrany a Catalunya sota diferents escenaris. Aquest anàlisi estableix que si les condicions no canvien i els paràmetres vitals de la població es mantenen, tots els escenaris preveuen que la població es mantindrà en el futur o bé continuarà creixent, depenent de si continuen entrant immigrants a la població o deixen de fer-ho.

Aquesta tendència positiva de la població de la Catalunya oriental és una excepció de la situació global de l’aufrany, espècie catalogada com ‘En perill’ segons al IUCN degut a que està disminuint a gran part de la seva àrea de distribució. Per aquest motiu cal tenir en compte que tot i que la situació ara per ara és favorable la població no deixa de ser susceptible i qualsevol canvi pot provocar que la població torni a entrar en regressió.

Aquest estudi ha estat realitzat per l’Equip de Biologia de la Conservació (Joan Real, Antonio Hernández Matías i Helena Tauler), juntament amb naturalistes experts del Grup de Naturalistes d’Osona (Jordi Baucells i Carles Martorell) i del Berguedà i Solsonès (Pere Aymerich i Joan Santandreu).

Evolució del número de parelles d'aufrany a la Catalunya Central i Oriental durant el període 1988-2012. Font: Tauler et al., 2015


Agrair a la resta de naturalistes que han proporcionat informació sense la qual l’estudi no hagués estat possible (S. Arís, J. Arrey, E. Bassols, M. Batriu, J. Bosch, J. Calaf, J. Faus, J. Fort, J. Garcia Petit, J. Gracia, P. Isern, G. Lampreave, T. Mampel, D. Mañas, J. Montserrat, A. Miño, F. Parés i A. Peris), als Parcs Naturals i institucions que hi han participat (Parc Natural de Montserrat,Parc Natural de Sant Llorenç de Munt, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Consorci dels Espais Naturals del Ripollès), així com també a l’Institut Català d’Ornitologia per fer disponible la seva base de dades ornitho.cat. També agrair a Red Eléctrica de España el suport en el finançament del projecte i molt especialment a la Mercedes Gil Pozo pel seu interès en el seguiment i el desenvolupament del mateix. L’Helena Tauler ha rebut el suport d’una beca predoctoral IRBIO-UB (APIF 2014).

Per a més informació:
  • Tauler, H., Real, J., Hernández-Matías, A., Aymerich, P., Baucells, J., Martorell, C. & Santandreu, J. 2015. Identifying key demographicparameters for the viability of a growing population of the endangered Egyptian Vulture Neophron percnopterus. Bird Conservation International, doi:10.1017/S0959270914000392 pdf