ACTUACIONS PER MILLORAR LES POBLACIONS D’ESPÈCIES PRESA DE L’ÀLIGA PERDIGUERA AL PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L'OBAC

Lany 2003 el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac es veure afectat per un incendi que va cremar un total de més de 4.500 Ha. Les primeres intervencions forestals que es van realitzar a la zona consistiren principalment en retirar la fusta de major diàmetre i valor comercial, deixant la resta de branques estesa per terra. Aquestes branques triguen molts anys a descompondre’s, fet que dificulta una bona regeneració de la vegetació i crea un matollar impenetrable que incrementa novament el risc d’incendi.

A més, aquest tipus d’hàbitat sol ser poc favorable per a espècies presa, com el conill i la perdiu, que prefereixen medis oberts amb poca cobertura vegetal. Per aquest motiu, l’Equip de Biologia de la Conservació – Àliga Perdiguera de la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, ha iniciat un estudi per valorar quin és el tractament de la fusta cremada més favorable per a les espècies presa.

Paral·lelament, s’han iniciat ja les primeres actuacions a la finca de La Muntada (Sant Llorenç Savall), propietat de la Diputació de Barcelona, inclosa en un territori d’àliga perdiguera abandonat durant els anys 90. Aquestes actuacions consisteixen en la retirada manual de les branques esteses per terra i acumulació en punts per a la seva posterior trituració mecànica i sobre munts de terra on els conills trobin refugi i puguin construir-hi caus.

A tal fi, pels dies 19 de març i 2, 9 i 16 d’abril s’han organitzat unes jornades matinals amb voluntaris, la primera de les quals va tenir una molt bona acollida i participació. Qualsevol persona que estigui interessada a participar en les següents jornades pot posar-se en contacte amb l’Oficina del Parc al telèfon 93 743 30 20.