Un depredador

Caça des d'un posador (imatge: Marc Noguera)

L’àliga perdiguera és un dels grans depredadors presents als ecosistemes mediterranis.

Qualsevol depredador té en principi un gran ventall de preses per alimentar-se, però a la pràctica restringeix notablement el tipus de preses capturades en funció de la seva activitat, la mida i el medi on viu i tan sols un nombre limitat de preses entren a formar part de la seva dieta.

El depredador acostuma a capturar amb major freqüència aquelles preses que amb un menor esforç li proporcionen el màxim d'aliment, les anomenades preses òptimes.


Per conèixer la dieta dels ocells rapinyaires és molt important l'estudi de les egagròpiles, que són les petites boles que expulsen pel béc i que contenen parts indigeribles dels animals menjats, com ara plomes, pèls o ossos.

Diferents tipus d'egagròpiles d'àliga perdiguera. Clica per veure-ho amb més detall. (Foto: Joan Real)

Cadena tròfica de l'àliga perdiguera.

Tornar a "Coneix l'àliga perdiguera"