Amenaces sobre els individus

En aquesta categoria s'hi inclouen les amenaces que causen la mort de les àligues, tant d'individus adults com de joves dispersants, o bé que afecten l'èxit reproductor de les parelles.

Suport elèctric molt perillós (Foto: Albert Tintó)

Mortalitat

Un dels principals problemes que pateixen les poblacions d'àligues perdigueres és l’elevada mortalitat adulta i juvenil, que són les responsables directes de la regressió de l'espècie. 

En el cas dels adults, la mort d'un animal durant l'època de cria comporta el fracàs reproductiu de la parella i, si es dóna de manera reiterada en un mateix territori, pot acabar per propiciar el seu abandonament. La mortalitat juvenil dificulta la recolonització de territoris abandonats o el reemplaçament d'individus de parelles on s'hagi produït una baixa. Les causes són principalment d'origen humà.

  

L'electrocució
La col·lisió
La persecució

(Foto: Joan Real)

Disminució de la productivitat

La disminució de la productivitat (joves que volen anualment), tot i tenir un efecte molt menor sobre l'evolució de les poblacions, sí que pot dificultar el rejoveniment de la població si arriba a nivells extrems. D’aquesta manera les poblacions disminueixen perquè el nombre de joves produïts que sobreviuen als tres primers anys de vida, i assoleixen per tant la maduresa sexual, no són suficients per compensar les morts dels adults. La productivitat també es pot veure afectada de manera directa per molèsties a les àrees de nidificació provocades per determinades activitats humanes com l’obertura de noves pistes i realització de treballs forestals durant l’època de cria, o l’increment incontrolat de pràctiques de lleure a la natura.

Molèsties a les àrees de nidificació


Tornar a "Amenaces i solucions"