AMENACES I SOLUCIONS
    
   Pàgina principalL’àliga perdiguera és una espècie en regressió i greument amenaçada a tota Europa. Els factors responsables d'aquesta regressió es poden agrupar en dues categories, segons si afecten directament els individus (mortalitat i èxit reproductor) o bé els hàbitats que utilitzen les àligues.

Es coneixen solucions concretes i viables per contrarestar tots aquests factors que afecten negativament les àligues. Per a la seva correcta aplicació és molt important la conscienciació i la col·laboració entre els diferents col·lectius que fan ús del medi natural i les entitats públiques i privades implicades en la gestió del territori.

Amenaces sobre els individus

Amenaces sobre l'hàbitat

Una espècie protegida

    


ESQUEMA GENERAL DE LES AMENACES

 


ESQUEMA GENERAL DE LES SOLUCIONS