Etapes de la vida d'una àliga 

L’àliga perdiguera passa per tres períodes diferents durant la seva vida:

- Una curta etapa inicial de vida al niu (poll) i al territori (jove volander) dels seus progenitors, que dura aproximadament uns 5 mesos.

- Un segon estadi de dispersió on els individus juvenils abandonen les seves àrees d’origen i duen una vida erràtica a la recerca de bones àrees de cacera situades fora dels nuclis poblacionals reproductors, anomenades àrees de dispersió i hi campen durant els els dos o tres primers anys de vida.

- Un període final on els individus ja adults prenen possessió d’un territori propi, on s’aparellen i porten a terme les seves principals funcions vitals, inclosa la reproducció.

Poll acabat de sortir de l'ou. (Foto: Joan Real)

 Mascle jove de l'any (3 mesos) (Foto: Joan Real)

     Femella adulta (Foto: Joan Real)

             
No se sap amb certesa quants anys pot viure una àliga perdiguera, tot i que es coneix alguns casos d’individus que superen els vint anys. Això fa pensar que, en el cas que no es vegin afectades per algunes de les principals causes de mortalitat degudes a l’home (línies elèctriques o persecució directa), les àligues poden arribar a viure vàries dècades.  

Tornar a "Coneix l'àliga perdiguera"