Distribució de la subespècie fasciatus a Europa

La subespècie fasciatus té una clara distribució circummediterrània al continent europeu. Es troba present a països com Espanya, Portugal, França, Itàlia, Grècia, Turquia, Xipre, Croàcia,  Albània i Bulgària, amb una població constituïda per unes 884 – 1091 parelles. El principal nucli d’aquesta població es troba a l'estat espanyol, on hi ha entre 650 i 713 parelles, gairebé el 70% del total de la població europea.

País

Nombre de parelles nidificants

Any de prospecció de les dades

Evolució de la població

 Espanya
Grècia
 Portugal
 Turquia
França
Itàlia
Xipre
Croàcia
Bulgària
Albània

733-768
85-105
83-96
10-100
2
8
12-15
10-15
5-10
1-5
0-2

2005
1997
1997
1994
200
4
1997
1994
1994
1991
1994

Decreixement
Decreixement
Decreixement
Desconeguda
Estable
Decreixement
Decreixement

Estable
Desconeguda
Desconeguda

TOTAL

964-1.141

 

DecreixementEn els darrers anys, les poblacions d’aquesta àliga es troben en regressió en la major part de la seva àrea de distribució europea, on un 20% de la població nidificant ha desaparegut en la darrera dècada.


Distribució a Espanya

A l'Estat espanyol l'espècie pateix una regressió força generalitzada, si bé existeixen diferències força significatives entre províncies. Des de què l’any 1986 es va fer el primer cens exhaustiu, les àligues s'han extingit en 6 províncies, han disminuït en 17 i es troben estables o han augmentat lleugerament en 19, tot i que en aquestes darreres es podria haver infraestimat la població durant el primer període.

La causa d’aquesta regressió és atribuïble en últim terme a un desequilibri dels seus principals paràmetres demogràfics, la mortalitat i la productivitat, de manera que les seves poblacions no aconsegueixen mantenir-se estables.

 Comunitat Autònoma

Nombre de parelles nidificants (any 2005)

Andalusia
Aragó
Astúries
Cantàbria
Castella - La Mancha
Castella - Lleó
Catalunya
País Basc
Extremadura
Galícia
Madrid
Múrcia
Navarra
País Valencià
La Rioja  

321-347
31
0
0
85
14-16
65
1
90-97
0
2
22
3
93
6

TOTAL

733-768

Tornar a "Coneix l'àliga perdiguera"