Diferències entre sexes

Si observem una parella d'àligues perdigueres és fàcil adonar-se que hi ha diferències de mida i coloració entre els dos exemplars. Les femelles són més grans i fosques que els mascles. Aquestes diferències s'interpreten com adaptacions a la realització de tasques diferents.

El mascle

- Durant la reproducció el mascle és el responsable d'aportar l'aliment a la família. El seu menor pes li dóna major agilitat en el vol i efectivitat en la cacera. 

- El territori d'una parella pot resultar d'interès per d'altres individus o espècies competidores. La missió del mascle és vigilar i defensar el territori davant d'aquestes amenaces potencials.

- Les coloracions molt blanques del mascle són un senyal molt visible que el territori està ocupat. D'aquesta manera, altres espècies evitaran entrar-hi i s'estalviaran baralles.  
       

La femella

- La mida més grossa de les femelles permet que cobreixin completament els ous i que els mantinguin a una temperatura constant.

- La fortalesa de la femella li permet protegir la posta i els polls davant l'amenaça d'altres predadors.

 

Mascle adult (Foto: Joan Real) Femella adulta (Foto: Joan Real)

Tornar a "Coneix l'àliga perdiguera"