La Fundació Miquel Torres és una entitat creada el 1986 per l'empresa Bodegues Torres SA amb l'objectiu de promoure diferents projectes per a la conservació del medi ambient i el patrimoni natural.

Agulladolç (Foto: Miquel Torres SA)

 

Des de l’any 1992 dóna suport a l'Equip d'Estudi de l'Àliga Perdiguera i a l'Equip de Biologia de la Conservació - Àliga perdiguera  per tal d'afavorir el coneixement i la conservació de l’àliga perdiguera a Catalunya.

(Foto: Rico & Ruiz)

 

També contribueix a la conservació dels boscos a Catalunya col·laborant amb administracions i organismes implicats en la prevenció i extinció dels incendis forestals.

Altres línies d'actuació són la preservació del patrimoni natural i arquitectònic de les finques on l'empresa Bodegues Torres SA cultiva la vinya i l'elaboració de l'exposició El bosc, ajuda'l a viure, destinada a mostrar al públic infantil i juvenil la importància de conservar els nostres boscos.

Alzina rebrotant després d'un incendi (Foto: Albert Tintó)   Patrimoni rural (Foto: Miquel Torres SA)   Bosc (Foto: Miquel Torres SA)

 

 


I EL MEDI AMBIENT

 

Un dels lemes de Bodegues Torres SA és "un bon vi ha de respectar la natura". En conseqüència, l'empresa ha procurat integrar diferents mesures medioambientals en totes les etapes del seu sistema de producció:

 

Agricultura respectuosa amb el medi ambient

Plantació de vinya amb criteris agroambientals.

Recuperació de varietats ancestrals de raïm.

Agricultura ecològica sense l'ús d'insecticides ni herbicides.  

Milmanda (Foto: Miquel Torres SA)  In vitro (Foto: Miquel Torres SA)  Tenint cura de la vinya (Foto: Miquel Torres SA)

 

Ús racional i sostenible de l'aigua

Sistemes d'estalvi d'aigua en el procés de producció.

Depuració d'aigües residuals mitjançant una depuradora biològica totalment automatitzada.  


Pistoles de pressió (Foto: Miquel Torres SA)               Depuradora (Foto: Miquel Torres SA)

 

Estalvi energètic i utilització d'energies renovables

Substitució de combustibles líquids per gasosos per tal de reduir les emissions de gasos contaminants.

Planta d'energia solar tèrmica per escalfar l'aigua que s'utilitza en els processos de rentat i desinfecció de les ampolles.

Projectes per la utilització de combustibles alternatius pel funcionament dels tractors i la maquinària emprada a les vinyes.

Panells solars (Foto: Miquel Torres SA)        Tractor que funciona amb combustible vegetal (Foto: Miquel Torres SA)

 

Minimització, tractament i reaprofitament de residus

Deixalleria per la recollida selectiva de residus.

Planta de compostatge de residus orgànics generats al celler.

Deixalleria (Foto: Miquel Torres SA)        Compost (Foto: Miquel Torres SA)

 

Sistema de gestió medioambiental

Certificació ISO 14001 que garanteix una bona gestió ambiental i que es basa en els conceptes de prevenció i millora contínua.

Implantació de programes de bones pràctiques medioambientals per als empleats de l'empresa.

Exigència del compliment de mesures i procediments medioambientals a tots els proveïdors de l'empresa.

Certificat ISO 14001 Laboratori (Foto: Miquel Torres SA)

     

 

Per conèixer més: http://www.TORRES.es