Grup d'allaus de la Universitat de Barcelona

 

 

 

Presentació

 

Novetats

 

Personal

 

Recerca

 

Emplaçaments

 

Projectes

 

Bibliografia

 

Tesis

 

Links

 

 

 

Presentació

 

El Grup d’allaus  de la UB és un grup multidisciplinar que es va crear el 1986 amb el propòsit d’estudiar El Risc d'Allaus al Pirineu de Catalunya. Aquest projecte tenia com objectiu abordar el coneixement del fenomen de les allaus i del seu impacte com a perill natural, amb l'objectiu de desenvolupar un sistema de predicció tant en el temps com en l'espai.

L’activitat del grup ha anat evolucionant ampliant les seves línies de recerca a mesura que variava  la seva composició. Actualment el grup pertany al grup de recerca consolidat RISKNAT de la UB que centra el seu treball de recerca en l'estudi dels processos geodinàmics que incideixen en el territori com a risc natural. Aquest grup està inclòs a la Xarxa Temàtica de RISCOS NATURALS

 

 

 

 

  Castellano   

  English 

Comentaris: vilajosana A .ub.edu.