Postgrau en Assessorament Lingüístic i Edició
Universitat de Barcelona
 

Pla docent

El postgrau en Assessorament Lingüístic i Edició se centra en l’assessorament lingüístic en català i el món de l’edició a Catalunya. Per aquest motiu, per poder-s’hi inscriure calen coneixements superiors de llengua catalana (llicenciatura o grau en Filologia Catalana, 20 crèdits de llengua catalana en una altra titulació, nivell C2 de la Generalitat de Catalunya, antic nivell D o títol equivalent) que s’han d’acreditar mitjançant la documentació necessària (vegeu preguntes freqüents).

En el postgrau d’Assessorament Lingüístic i Edició s’hi tracten els aspectes següents:

  • Com es corregeixen textos escrits de gèneres diferents, com se supervisen els textos orals, i de quines eines podem servir-nos per fer-ho.
  • Com es poden establir criteris d’assessorament lingüístic segons les necessitats de l’organització on es treballa.
  • Com funcionen els processos de producció, difusió, crítica i consum del llibre.
  • Quines són les eines i els materials propis de l’assessorament lingüístic i del món editorial.

La inscripció en aquest curs permet optar al títol de postgrau. En cas de suspens, es pot sol·licitar un certificat d’assistència. Si se suspèn algun dels mòduls del postgrau, el curs següent —sempre que el postgrau s’imparteixi— hi ha l’opció de matricular-se només del mòdul o els mòduls suspesos que, si s’aproven, permeten obtenir el títol de postgrau al final d’aquest segon curs.

El postgrau s’estructura en tres mòduls:

Mòdul d’Assessorament Lingüístic. Destinat a garantir el coneixement d’unes bases teòriques i pràctiques que preparin per treballar fent tasques d’assessorament lingüístic en català: criteris, materials, terminologia, tècniques específiques de la llengua oral i de l’escrita, intervencions segons el tipus de text, nocions de traducció i correcció de traduccions, etc. [+]

Mòdul d’Edició. Concebut per tal que l’alumnat es familiaritzi amb els diferents processos que es duen a terme en l’àmbit editorial: relació autor-editor, procés d’edició, comercialització dels productes, etc. [+]

Mòdul de Pràctiques. [+]