Postgrau en Assessorament Lingüístic i Serveis Editorials
Universitat de Barcelona
 

Pla docent

El postgrau en Assessorament Lingüístic i Serveis Editorials se centra en l’assessorament lingüístic en català i el món de l’edició a Catalunya. Per aquest motiu, per poder-s’hi inscriure calen coneixements superiors de llengua catalana (llicenciatura o grau en Filologia Catalana, 20 crèdits de llengua catalana en una altra titulació, nivell C2 de la Generalitat de Catalunya, antic nivell D o títol equivalent) que s’han d’acreditar mitjançant la documentació necessària (vegeu preguntes freqüents). 

En el postgrau d’Assessorament Lingüístic i Serveis Editorials s’hi tracten els aspectes següents:

  • Com es corregeixen textos escrits de gèneres diferents, com se supervisen els textos orals, i de quines eines podem servir-nos per fer-ho.
  • Com es poden establir criteris d’assessorament lingüístic segons les necessitats de l’organització on es treballa.
  • Com funcionen els processos de producció, difusió, crítica i consum del llibre.
  • Quines són les eines i els materials propis de l’assessorament lingüístic i del món editorial.

La inscripció en aquest curs permet optar al títol de postgrau. En cas de suspens, es pot sol·licitar un certificat d’assistència.

El postgrau s’estructura en dos mòduls:

Mòdul d’Assessorament Lingüístic. Destinat a garantir el coneixement d’unes bases teòriques i pràctiques que preparin per treballar fent tasques d’assessorament lingüístic en català: criteris, materials, terminologia, tècniques específiques de la llengua oral i de l’escrita, intervencions segons el tipus de text, nocions de traducció i correcció de traduccions, etc. [+]

Mòdul de Serveis Editorials. Concebut per tal que l’alumnat es familiaritzi amb els diferents processos que es duen a terme en l’àmbit editorial: relació autor-editor, procés d’edició, comercialització dels productes, etc. [+]